Materiały do Cyberlekcji 3.0

Przygotowane przez NASK-PIB materiały zawierają komplet informacji niezbędnych do przeprowadzenia lekcji w podziale na grupy wiekowe klasy 1-3, 4-6 , 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe.